Metanolová aféra měla na svědomí podle oficiálních statistik 47 mrtvých, více než 120 postižených. Vláda tehdy slibovala, že tzv. pančování alkoholu (nelegální, nekoncesovaná výroba lihovin za účelem dalšího prodeje) bude trestným činem, jako je tomu v zahraničí a jako tomu bylo ještě v předešlé verzi trestního zákoníku. A po tomto opatření volají i samotní výrobci. A co udělaly nejvyšší státní orgány, tj. parlament a vláda?

1. Stát se vzal kontroly nad alkoholem

Návrh zákona o označování lihu byl na poslední (13.) schůzi Senátu schválen. Ale nelegální výroba alkoholu se nestala trestným činem. Odvětví, kde jen výběr spotřební daně z lihu činí 6,8 miliardy Kč, tak bylo ponecháno na úrovni přestupků. To znamená, že se jím bude namísto soudu zabývat tajemník na příslušném městě či obci, což je nepochybně absurdní. Každému je zřejmé, že příslušné orgány státní správy naprosto nemají k tomuto potřebné organizačně-technické vybavení.

Podle Unie vývozců a dovozců alkoholu stát přichází ročně na dani o zhruba 1 miliardu Kč. Jaké ty úniky jsou? Pojďme si to spočítat. Spotřební daň z litru čistého alkoholu je 285 Kč. Vezměme si jen tento jeden případ policií odhaleného bazénu s lihem, který obsahoval 10.000 hektolitrů lihu. 285 x 100 x 10000 = 285.000.000 Kč. Jen u tohoto jednoho jediného případu tedy činil daňový únik jen na spotřební dani 0,285 miliardy Kč. To je zcela zřejmé.

TOP09 slibovala tenkrát i zvýšení spotřební daně na výrobu alkoholu na 20 %, což rovněž nebylo splněno. Tento návrh se neobjevil ve vládním návrhu, nebyl podán ani v pozměňovací návrhu. Návrh byl navíc zcela popřen i formulovaným programem TOP09 pro předčasné volby.

2. Státní orgány fungují jak chytrá horákyně

Stát tedy sliby nesplnil. Co místo toho udělal? Zavedl kauci pro výrobce lihu a zmenší se balení alkoholu. Cituji ze stenozáznamu Senátu ČR ministra financí Jana Fischera. Celý stenozáznam si můžete přečíst zde.

Snížení objemu spotřebitelského balení lihu z šesti litrů na jeden litr. Výjimku budou představovat spotřebitelská balení ve skle do objemu tří litrů, zejména tzv. dárková balení. Za podmínky, že se nebudou nacházet v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou spotřebu.

Jak úžasně komplikované pravidlo! Kauce pro výrobce lihu je následující. Pokud vyrobí 25.000 kusů lahví, zaplatí kauci půl milionu Kč, pokud vyrobí více, zaplatí 5.000.000 Kč. Podle důvodové zprávy má tato kauce zabránit zakládání nových a nových firem s cílem vyhnout se platbě daně. Shrňme problematické body této zprávy.
Je zřejmé, že toto opatření je ve prospěch velkých výrobců lihovin a zapůsobí likvidačně na malé výrobce.

  • Cílem legislativy mělo být hledání spravedlnosti a ochrana veřejného zájmu, nikoliv ochrana byznysu zájmových skupin.
  • Proč poplatek za vydání licence na výrobu lihu činí stále pouhých 1000 Kč?
  • Proč ten, kdo vyrábí alkohol, platí stejný poplatek za živnost jako výrobce knih?! Slovy Karla Havlíčka Borovského: "Ach ty vládo, převrácená vládo."


Všechny texty vládního návrhu si můžete přečíst zde a zde.