Začněme starším článkem z roku 2013 (Zpráva o stavu infrastruktury v USA). Každé 4 roky vydává Inženýrská společnost USA (American Society of Civil Engineers) tzv. Report Card přesně popisující současný stav infrastruktury v USA. Systém je velice jednoduchý. Podle amerických známek ve škole (A až F) je každému odvětví udělena známka na základě přesně daných kritérií. Známka běží ve stupnici od A (nejlepší) až po F (nevyhovující). Současné souhrnné ukazatele Report Card 2013 vidíte na obrázku.Zpráva je jasná. Oproti minulému období došlo sice ke zlepšení ze známky D na D+, ale to je všechno. Infrastruktura země má za čtyři. V klíčových ukazatelích (mosty, hráze, přehrady, školy, silnice, letiště atd.) je situace stále stejná už mnoho let. Infrastruktura země se začíná rozpadat. Země potřebuje do roku 2020 celkem 3,6 biliónů na nezbytné opravy infrastruktury. Ale tyto peníze jí sotva dají neoliberální vlády ulevující na daních jednomu procentu a pilně organizující války v cizině. Podívejte se na graf webu Mother Jones o skutečných nákladech války v Iráku.Válka v Iráku stála USA kolem šesti biliónů dolarů a zničila milión lidských životů. Viz naše tematické číslo k desátému výročí války s Iráku (2013-09). Oprava zanedbané infrastruktury v USA by stála kolem 4 biliónů a dala by práci celé generaci nezaměstnaných Američanů. Neoliberalismus má vskutku zajímavou hodnotovou stupnici.

Zamlčená ekologická katastrofa v Kalifornii

Ve městě Aliso Canyon v Kalifornii nyní probíhá prakticky největší ekologická havárie v dějinách USA srovnatelná s katastrofou ropné plošiny Deepwater v Mexickém zálivu (2010). A korporátní média o ní mlčí. Od 23. října 2015 nepřetržitě dnem i nocí uniká do ovzduší metan ze zásobníků plynárenské společnosti SoCal Gas v Aliso Canyon, nedaleko Los Angeles. Infračervená kamera vládní agentury ukazuje tento pohled na unikající metan, který patří mezi nejhorší tvůrce skleníkového efektu při globálním oteplování.


Metanu uniká každý den tolik, že to pro zamoření planety odpovídá ekvivalentu jízdy 7 miliónů aut denně. Plynárenská společnost zatím není schopna zjistit, odkud přesně z podzemních zásobníků plyn uniká. Zatím bylo uvolněno do ovzduší přes 150 miliónů litrů metanu a únik bude pokračovat asi až do jara. A teď k číslům:

Záchranáři se zatím navrtali do hloubky 1200 metrů, kde hledají vadnou část potrubí. Ale vzhledem k zanedbanosti celé plynárenské infrastruktury k podobnému neštěstí jistě brzy dojde jinde, nebo dokonce v téže společnosti. Neoliberalismus má své základní hodnoty, jak vidět. A jím vlastněný tisk také.

Nedávno jsem psal o závěrech klimatické konference v Paříži (Korporátní eko-divadlo v Paříži). Jak vidět, dnes se vyplácí být pesimistou, minimálně ohledně záměrů korporací. Když si koupíte stát a politiky k tomu, tak přece nemusíte investovat do plynových trubek. Nebo to neděláte alespoň půl století. A o ekologické katastrofě srovnatelné s havárii ropné plošiny v moři mluvit nebudete, protože metan není vidět. Jak jednoduché.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 400 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!