Načítání...
 

Publikační kodex

1.1. Obecný publikační kodex
Diskutující, autoři, redaktoři, šéfredaktor, redakční rada a zřizovatel webu jsou povinni se řídit duchem i literou „Listiny základních práv Evropské Unie“ (2007/C 303/01). Případné konflikty řeší podle organizačního řádu buď šéfredaktor, redakční rada nebo zřizovatel webu.

1.2. Zásady pro diskusní fórum

Diskuse na webových stránkách se řídí těmito pravidly:
1. Diskutující, autoři, redaktoři, šéfredaktor, redakční rada a zřizovatel webu jsou povinni se řídit duchem i literou „Listiny základních práv Evropské Unie“ (2007/C 303/01). Případné konflikty řeší podle organizačního řádu buď šéfredaktor, redakční rada nebo zřizovatel webu.
2. Redakce si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který porušuje bod č. 1.
3. Účastnit se jich mohou pouze lidé, kteří jsou registrování jako řádní přispěvatelé diskusního fóra.
4. Detailnější práva a povinnosti jak čtenářů, tak i autorů upravují organizační části příslušných webových stránek.
5. Redakce nepřebírá odpovědnost za obsah diskusních příspěvků ani neověřuje jejich pravdivost. Příspěvky vyjadřují názory diskutujících, nikoliv názory redakce.
6. Porušení těchto pravidel může vést k dočasnému nebo trvalému znemožnění vkládání dalších komentářů, popřípadě ke zrušení registrace.