Načítání...
 

Knihy, kultura, umění

2022 /08

Kde mluví zbraně, tam mlčí múzy. Ale ty odvážné se umí nějak projevit.

Popsat sociální násilí. Rozhovor s Annie Ernaux, nositelkou Nobelovy ceny za literaturu 2022

Contretemps / Annie Ernaux

Důležité je vidět, že je to pro něco, pro někoho užitečné. Tento pocit užitečnosti je pro mě velmi důležitý. Velmi mě ovlivnila moje matka, jejímž krédem vždy bylo "být užitečný". Ženy v domácnosti, zejména ženy ze střední třídy, byly pro mou matku naprostými budižkničemu. Byla jsem vychována v jakési mystice práce. To je něco, co mě nikdy neopustilo.

Do jaké míry podmiňuje literární činnost zapojení do současné společnosti z hlediska sociálního původu, postavení ženy atd.? Jak souvisí literatura s politickou angažovaností? Jak psát o utiskovaných skupinách, o sociálním násilí: O tom běžném a všudypřítomném, které například Pierre Bourdieu nazval "symbolickým násilím"? Jaké jsou rozdíly mezi sociologickým pohledem a literární tvorbou? Jak může autobiografická tvorba odhalit mechanismy produkují útisk a tvoří celou strukturu sociálních vztahů? Jak může být literatura prostředkem boje proti nadvládě nebo alespoň způsobem, jak domoci spravedlnost utlačovaným? Těmito a dalšími otázkami se v rozhovoru s Manuelem Cerverou-Marzalem (dále MCM) zabývá spisovatelka Annie Ernaux, autorka knih Les Armoires vides (1974), La Place (1983) nebo novějších Les Années (2008) a Regarde les lumières mon amour (2014).


Má vlast aneb Kočka leze dírou, pes oknem

Aleš Macháček

Kdysi bylo počinem moudrého panovníka zakládat knihovny a pořizovat překlady cizích děl, naši "panovníci" nyní vyřazuji jak knihy autorů "cizáků", tak autorů našich, ale nepohodlných, těch co překáží ve vidině krásných zítřků.


V malé knížce vydané v roce 1928 Adolfem Synkem jsou sestaveny dopisy Bedřicha Smetany do nádherného výboru, který nám dává nahlédnout na Bedřicha Smetanu jako na umělce zasaženého krutým osudem hluchoty a z toho pocházející existenční bídy. Výbor začíná dopisem dopisem F. Lisztovi do Výmaru, který by jsme v dnešní době nazvali žádostí o grant. Jako mladý a ctižádostivý hudebník a skladatel se Smetana obrací na Liszta s žádostí o pomoc založit v Praze hudební ústav, školu, která by mu pomohla udržet se naživu a přitom se věnovat jeho poslání. S prosbou o pomoc, tedy půjčkou 400 zlatých zaslal své "Six morceaux caractéristiques" s věnováním. Liszt věnování přijal, půjčku však odmítl. Po osobním seznámení se Smetanou však zařídil vydání skladeb u Friedricha Kistnera v Lipsku jako Smetanův opus.


Armáda šílenců

Květa Pohlhammer Lauterbachová

Ne všichni aktéři umělecké branže jsou zticha, když jde o zachování základních svobod. Ale jde víc než o ty svobody. Každým dnem probíhá boj o přežití našeho druhu. O to, zda nezůstane člověk druhu Homo sapiens (to sapiens už k dnešnímu člověku moc nesedí) pouhou epizodou v dějinách.
V německém nakladatelství Rubicon vychází právě kniha „Armáda šílenců“ autora Jense Fischera Rodriana. Je také prezentována s podtitulkem „Vzpoura umělců v pandemické době, nebo také nástin k nové ideologii – neohumanismu.“ Tedy vzpoura proti směru, který by podle Rodriana ještě mohl zvrátit zvrácené sny samozvaných elit vydávajících se za božstvo. Ne všichni aktéři umělecké branže jsou zticha, když jde o zachování základních svobod. Ale jde víc než o ty svobody. Každým dnem probíhá boj o přežití našeho druhu. O to, zda nezůstane člověk druhu Homo sapiens (to sapiens už k dnešnímu člověku moc nesedí) pouhou epizodou v dějinách.